Trekking in Manali (Valley of Gods) - Parvati , Malana, Manalsu, Hamta  &  Solang Valley
Kalihani Pass 4830m
Hamta Pass 4270m
Hamta Pass
Deo Tibba base camp and chota Chanderatal
5 days
Solang valley and Beas Kund
Bhrigu Lake
Hamta Circuit
Hamta Circuit
Malana, Parvati & Beyond

 

Manalsu River Valley & Beyond